Infolinka
+421 905 832 042

Prihlášky

Vypísanie a skompletizovanie prihlášky na stredoškolské štúdium v zahraničí je prvým dôležitým krokom k úspešnému prijatiu a zaradeniu do študijného Programu.

Spôsobilosť študenta na prijatie do programu posudzujeme hneď po obdržaní kompletne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihlášky musíme obdržať najneskôr do konca apríla 2015, študenti však musia rátať s tým, že úplné skompletizovanie prihlášok zaberie cca 14 dní. Včasné podanie prihlášky nám dá čas na kvalitné umiestnenie a Vám zabezpečí včasné zaradenie do programu a poskytne Vám dosť času na prípravu, vybavovanie formalít, zabezpečovanie financií a korešpondenciu s Vašou hosťovskou rodinou. O prijatí/neprijatí do programu sú študenti informovaní do dvoch týždňov od podania prihlášky. Všetci záujemcovia o stredoškolské štúdium v zahraničí si musia od našej organizácie vyžiadať prihlášku a ostatné formuláre s podrobnými pokynmi na vyplnenie. Prihlášky sa vypĺňajú buď online - na internete alebo elektronicky v PDF verzii, jednotlivé verzie sa mierne odlišujú podľa výberu cieľovej krajiny alebo agentúry.

Vaša prihláška ale určite pozostáva z:

  • osobné informácie a profil študenta
  • zdravotný formulár s potvrdením o povinných očkovaniach
  • list hosťovskej rodine
  • vyjadrenie školy (triedneho učiteľa, učiteľa cudzieho jazyka)
  • známky za posledné tri roky
  • kópiu rodného listu
  • kópiu posledných dvoch strán pasu študenta