Infolinka
+421 905 832 042

Finančné podmienky

Spolupracujúce agentúry si za jednotlivé programy účtujú poplatky. Výška ceny poplatku za stredoškolský program sa odlišuje podľa krajiny pobytu, typu programu, dĺžky štúdia, typu školy, ako i iných faktorov. Poplatok za štandardný stredoškolský program zahŕňa, všetky tieto základné veci:

  • štúdium na strednej škole
  • ubytovanie v hosťovskej rodine
  • strava v hosťovskej rodine
  • doprava do školy
  • zdravotné poistenie
  • starostlivosť zo strany hosťovských rodičov
  • preverenie znalosti cudzieho jazyka (ak to vyžaduje agentúra)
  • informačné materiály
  • orientačné stretnutie v Bratislave


Študent musí mať so sebou vreckové na osobné a prípadné nepredpokladané výdavky. Odporúča sa cca 150,- EUR (200 USD) mesačne čo vychádza okolo 1.500,- EUR (2000 USD) na ročný študijný pobyt.

AISE Slovakia, s.r.o. – teda naša agentúra si účtuje nenávratný režijný poplatok vo výške 98,- EUR, ktorý musí byť uhradený na našom bežnom účte spolu s podaním prihlášky. Tento poplatok sa vracia len v prípade, keď prihlášku posúdime ako neprijateľnú a do zahraničia ju vôbec nepošleme.

Hlavný poplatok je možné – po vzájomnej dohode – uhradiť aj vo viacerých splátkach.

Niektoré spolupracujúce agentúry si môžu účtovať zálohu za prijatie do programu, ešte pred uhradením celkovej sumy za program, zároveň majú právo naúčtovať si storno poplatok v prípade neúčasti, odrieknutia programu. O všetkých takýchto poplatkoch Vás budeme vopred informovať.