Infolinka
+421 905 832 042

Stredoškolské štúdium v zahraničí

Absolvovanie aspoň časti štúdia na strednej škole v zahraničí je jedinečná skúsenosť do života študenta. Americká kultúrna výmena, teraz už AISE Slovakia ponúka takéto možnosti študentom na Slovensku už 26 rokov.

Naše dlhoročné skúsenosti robia Váš školský rok v zahraničí čo najlepším. Stredoškolské štúdium v zahraničí dáva našim študentom obrovské skúsenosti do ich budúceho profesijného ako i osobného života. Okrem získania zručností v cudzom jazyku sú študenti po návrate na Slovensko  samostatnejší, vyspelejší, zodpovednejší a jednoznačne bohatší o nezabudnuteľnú skúsenosť.

Väčšina našich študentov sa po skončení tohto programu vracia domov s tým, že tento rok bol pre nich obrovským prínosom. Mnohí z nich sa do zahraničia po skončení strednej školy, vracajú aj na ďalšie štúdium na Univerzite či Vysokej škole. Účasť na stredoškolskom výmennom programe znamená úplné ponorenie sa do života v hosťovskej krajine, čo je ideálny spôsob na dosiahnutie profesionality a plynulosti v cudzom jazyku ako i získanie skutočného kultúrneho zážitku. Študenti sú v zahraničí zväčša ubytovaní v hosťovských rodinách a navštevujú štátne alebo súkromné stredné školy, kde majú možnosť spoznať novú kultúru a zdokonaliť sa v cudzom jazyku. Tento program je veľmi selektívny, a každý študent musí prejsť pohovorom, v našej agentúre, a splniť všetky všeobecné podmienky na prijatie pred zaradením a akceptovaním do programu.

Prečo stráviť školský rok v zahraničí?

  • najefektívnejší spôsob naučenia sa a pochopenia cudzieho jazyka
  • spoznanie iného spôsobu výučby a štúdia
  • osvojenie si inej kultúry
  • samostatnosť, vyspelosť, skúsenosti a zážitok na celý život
  • nové zážitky a veľa zábavy
  • ,,rodina" a priatelia na celý život
  • základ úspešného budúceho pracovného života.