Infolinka
+421 905 832 042

Štandardný program - štátne školy (J1)

Štandardný stredoškolský výmenný program je považovaný za bežné štúdium v USA a je zatiaľ najpopulárnejšie štúdium v zahraničí. Študenti sú po prihlásení - vyplnení a skompletizovaní požadovanej prihlášky, akceptovaní do programu spolupracujúcej Americkej agentúry, ktorej hlavnou úlohou je nájsť pre študenta vhodnú hosťovskú rodinu a následne strednú školu v okolí jej bydliska.

Hosťovské rodiny môžu byť lokalizované po celých Spojených Štátoch, v malých až stredných mestách. Každý hosťovská rodina, ktorá sa do tohto typu programu zapojí to robí na základe dobrovoľnosti, čo znamená, že za hosťovanie zahraničného študenta nedostáva od spolupracujúcej agentúry žiadne finančné príspevky. Američania sa stávajú dobrovoľnými hosťovskými rodinami z viacerých dôvodov, ale najčastejšie z dôvodu záujmu o inú kultúru - spoznanie niečoho pre nich netradičného, z lásky k deťom - tie ich im odrástli a chýba im ruch v dome, alebo len proste z dobrej vôle.  Ako náhle sa nájde vhodná hosťovská rodina pre študenta, nastáva proces nájdenia štátnej strednej školy v okolí hosťovskej rodiny. Študent musí byť na strednú školu najprv oficiálne akceptovaný, a následne nám bude doručená umiestenka, ktorá obsahuje informácie o hosťovskej rodine a strednej škole, ktorú bude navštevovať. Študenti majú potom možnosť komunikovať a zoznámiť sa so svojou hosťovskou rodinou ešte pred svojim príchodom do USA.