Infolinka
+421 905 832 042

Prázdninové pobyty pre mladých

Jazykové programy pre mladých sú programy pre deti vo veku 7-17 rokov a využívajú sa väčšinou v letom období počas školských prázdnin.

Aby boli tieto letné programy  pre študentov a tínedžerov zaujímavé, cieľom všetkých jazykových škôl je ideálne skombinovať hodiny cudzieho jazyka a voľno časových aktivít. Jazykové hodiny trvajú denne okolo 4 hodín (v dopoludňajších alebo poobedňajších hodinách), počas ktorých si študenti zlepšujú svoje jazykové schopnosti. V ostatnom čase sa spolupracujúce jazykové školy venujú študentom, či už extra vzdelávaním, v prípade potreby alebo širokému spektru aktivít. Keďže sa jedná o jazykové kurzy počas leta, je naozaj pre všetkých zúčastnených dôležité aby mali študenti dostatok zábavy a svoje leto si poriadne užili.

Zahraničný študenti sú zvyčajne ubytovaní v hosťovských rodinách alebo spoločne s inými zahraničnými študentmi, a preto sú neustále nútení používať cudzí jazyk aj mimo jazykovej školy. Okrem tejto výhody sa študenti stretnú s množstvom nových ľudí, z rôznych kultúr a národností, a nadviažu tak dlhoročné priateľstvá.

Študenti po absolvovaní takéhoto letného kurzu – programu, odchádzajú naspäť domov vždy s množstvom nových poznatkov, skúseností, pohľadom na svet a v neposlednom rade zlepšením cudzieho jazyka.